Spawanie

Na czym polega
spawanie ?

Spawanie to metoda łączenia materiałów topliwych poprzez ich nagrzanie i stopienie w miejscu łączenia, a następnie krystalizację. Materiały łączone to metale oraz ich stopy o takich samych lub zbliżonych właściwościach fizycznych i chemicznych. Podczas spawania przeważnie dodawane jest tzw. spoiwo spawalnicze, czyli materiał dodatkowy, który wypełnia spoinę. Spoiwo musi mieć podobną temperaturę topnienia, co materiał spawany.

Etapy spawania różnią się między sobą wieloma czynnikami: stanem skupienia materiałów i stopiwa w miejscu spajania, rodzajem doprowadzonej energii cieplnej/mechanicznej w celu utworzenia złącza oraz charakterem wiązań tworzących połączenie. Źródłem ciepła stosowanym podczas spawania jest zazwyczaj łuk spawalniczy tworzony przez prąd pochodzący ze spawalniczego źródła prądu. Spawać można również tworzywa sztuczne, którego źródłem ciepła jest gorące powietrze lub rezystor elektryczny.

Zastosowanie

Wyróżnia się wiele metod spawania w zależności od potrzeb i rodzaju zastosowania. Każda z metod  ma nadany unikatowy numer wg klasyfikacji normy PN-EN ISO 4063. Wyróżniamy spawanie:

 • łukowe elektrodami otulonymi,
 • łukiem krytym,
 • gazowe,
 • żużlowe,
 • w osłonach gazowych:
  • MIG
  • TIG
  • MAG
 • plazmowe,

Spalanie łukowe elektrodami otulonymi

Inaczej metoda 111, gdzie do spawania stosowane są elektrody otulone w otulinie: kwaśnej (A), rutylowej (R), rutylowo-kwaśnej (RA), celulozowej (C), rutylowo-celulozowej (RC), zasadowej (B). Ten rodzaj spawania wykorzystuje się do stali niestopowych, wysokostopowych, niskostopowych, do staliwa, żeliwa oraz metali nieżelaznych.

Spawanie gazowe

Inaczej metoda 311, gdzie do stopienia brzegów metali łączonych dochodzi poprzez nagrzanie płomieniem spalającego się gazu palnego (acetylenu) w atmosferze dostarczanego tlenu. Ten rodzaj spawania wykorzystuje się do wszystkich stali i metali nieżelaznych.

Spawanie łukowe elektrodą topliwą w osłonie gazu aktywnego

Inaczej metoda MAG 135, gdzie do spawania stosowana jest elektroda topliwa, czyli drut pełny lub proszkowy, który również pełni rolę spoiwa. Jako gazy osłonowe stosuje się tutaj gaz chemicznie aktywny, czyli dwutlenek węgla lub mieszanki gazowe. Ten rodzaj spawania wykorzystuje się do stali niestopowych, wysokostopowych oraz niskostopowych.

Spawanie łukowe elektrodą topliwą w osłonie gazu obojętnego

Inaczej metoda MIG 131, gdzie do spawania stosowana jest elektroda topliwa w postaci drutu pełnego w osłonie gazów obojętnych. Jako gazy osłonowe stosuje się tutaj gaz chemicznie obojętny jak argon i hel oraz ich mieszanki. Ten rodzaj spawania wykorzystuje się do spawania metali nieżelaznych.

Spawanie elektrodą wolframową w osłonie gazów obojętnych

Inaczej metoda TIG 141, gdzie to do spawania łukowego stosuje się elektrodę nietopliwą w osłonie gazu obojętnego. Jako gazy osłonowe stosuje się tutaj gaz chemicznie obojętny jak argon i hel lub ich mieszanki. Ten rodzaj spawania wykorzystuje się do łączenia stali wysokostopowych, niskostopowych oraz metali nieżelaznych.

Co oferujemy?

Spawanie jest zajęciem niebezpiecznym, które może powodować wiele zagrożeń – dlatego tak ważne jest, aby powierzyć to zadanie profesjonalistom. Nasza firma oferuje fachowe usługi w zakresie spawania wszystkimi dostępnymi metodami. Mamy odpowiednio zabezpieczone i dobrze wyposażone miejsca pracy. Do każdego Klienta podchodzimy indywidualnie, ponieważ wiemy, że kluczem do sukcesu jest dobór odpowiedniej techniki i zastosowanie wyjątkowej precyzji.

Galeria

Zdjęcia naszych realizacji.

Wyślij do nas zapytanie

Skontaktuj się


Odpowiedz na pytanie by wysłać e-mail: